Hidrolik silindir içerisinde kullanılan ve mali külfeti en düşük olan parçalar yataklama ve sızdırmazlık (keçe) elemanlarıdır. Ancak hidrolik silindir tüm gücünü bu elemanlara dayanarak üretmektedir. İçeride oluşan sabit basınç ya da şok basınçlarını karşılayan ve uzun ömürlü bir çalışma sağlaması için bu elemanların seçimi ve doğru kombinasyonları çok önemlidir.

Hidrolik silindirde kullanılan yataklama ve sızdırmazlık (keçe) elemanları görev olarak iki ana grupta toplanabilir. Bunlar iç kaçakları engelleyenler ve dış kaçakları engelleyenler olarak gruplandırılabilir.

Öncelikle iç kaçakları engelleyen sızdırmazlık elemanlarını inceleyecek olursak. Hidrolik silindirin piston diye anılan parçası üzerine montajlanırlar ve istenilen ortam şartlarına göre (basınç, hız, sıcaklık, akışkan cinsi vb.) seçilir.

Ana sızdırmazlık elemanı basıncın düşmesini engeller ancak silindir çalışma esnasında silindire gelen yükleri yataklama elemanları taşır. Piston üzerine ana sızdırmazlık elemanına destek olması için yataklama bantları montajlanır. Yataklama elemanları da ana sızdırmazlık elemanı gibi ortam şartlarına göre seçilir.

Dış kaçakları engelleyen (rod keçeleri) sızdırmazlık elemanları silindir üzerinde boğaz (kep ya da başlık) olarak anılan parça üzerine montajlanır. Bu elemanlar statik ve dinamik sızdırmazlık elemanları olarak görev yaparlar. Statik olarak görev yapanlar için en önemli koşul sıcaklık ve akışkan cinsidir. Dinamik olarak görev yapanlar iç kaçak ana sızdırmazlık elemanı gibi ortam şartlarına bağlı olarak seçilmektedirler.

Bu elemanların seçimi iklimsel şartlara göre değişmektedir. Örneğin çok sıcak ya da çok soğuk bölgeler için özel sızdırmazlık elemanı seçimi ve doğru kombinasyonları yapılmalıdır.