Hidroliğin modern otomasyon tekniğindeki çeşitli uygulamaları, bu alandaki yerini ve önemini göstermektedir.

Esas itibariyle ikiye ayrılır:
• Sabit hidrolik sistemler
• Hareketli hidrolik sistemler

Hareketli hidrolik sistemler; tekerlekler veya paletler üzerinde hareket edebilirler. Buna karşın, sabit hidrolik sistemler belli bir yerde sabittir. Hareketli hidrolik sistemlerde valflar genel olarak elle kontrol edilir. Sabit hidrolik sistemlerde ise elektro manyetik valflar kullanılır. Hidrolik sistemler ayrıca gemi, madencilik ve uçak tekniğinde geniş yer tutar.

Sabit Hidrolik sistemlerin Önemli Uygulama Alanları

1-Her türlü imalat ve montaj makineleri.
2-Transport sistemleri
3-Kaldırma ve iletme mekanizmaları
4-Presler
5-Basınçlı döküm makineleri
6-Haddehaneler
7-Asansörler
8-Ambalajlama

Hareketli Hidrolik Sistemlerin Uygulama Alanları

1-İnşaat makineleri
2-Kepçe mekanizmaları
3-Tutma ve yükleme tertibatları
4-Tarım makineleri